Holistic Birth Counseling

De opleiding Holistic Birth Counselor is, in zowel de Womens als de Girls variant, opgebouwd vanuit het holistische mensbeeld. Dit betekent dat er een constante integratie plaatsvindt tussen hoofd, hart en handen.

De cursisten worden uitgenodigd om nieuwe stof tot zich te nemen in de vorm van kennisoverdracht (hoofd), zich met deze lesstof te verbinden (hart) waarna zij leren om hier vorm aan te geven (handen). Naast het eigen maken van de lesstof worden zij tevens eigen met deze manier van werken met de (jonge) vrouwen die zij zullen coachen/ counselen.

Vanuit een warme en intense relatie leren de cursisten om de (jonge) vrouwen te ‘lezen’ waardoor zij in kunnen voelen wat zij nodig hebben. Van hieruit leert de cursist om een interventie op te bouwen en aan te reiken waarmee de (jonge) vrouw zich kan verbinden. De cursisten leren om het proces van de (jonge) vrouw te bewaken en waar nodig met zachte hand en warm hart bij te sturen.

Beide opleidingen gaan uit van het verhaal van de cliënt: het geboorteverhaal, het verhaal van herkomst en afstamming, en het geschreven levensverhaal tot het moment van coaching. De cursisten leren om de (jonge) vrouwen op hun pad vanuit erkenning en respect hun autonomie te laten ervaren. Opdat zij zowel de goddelijkheid als de menselijkheid van hun ZIJN kunnen eren, en bewuste keuzes in het leven kunnen maken.

Na afronding van (een van) de opleidingen ben je gecertificeerd om je eigen praktijk te starten als Holistic Birth Counselor, of je verworven kennis en vaardigheden toe te passen binnen je huidige werkzaamheden met meisjes en vrouwen.

Beiden opleiding worden momenteel getoetst door CRKBO en KTNO.